Предупредиха областни управи и кметове да предприемат мерки във връзка с очаквани интензивни валежи

Във връзка с прогноза на Националния институт по метеорология и хидрология за очаквани интензивни валежи от 20 май по разпореждане на министъра на околната среда и водите Емил Димитров Басейновите дирекции на Източнобеломорски, Западнобеломорски и Дунавски райони изпратиха предупреждение до областните управители и кметовете на населени места, съобщиха от пресцентъра на екоминистерството.

В писмата се предупреждава за предприемане на спешни действия по осигуряване на проводимостта на речните легла и за защита и уведомяване на населението за възможни неблагоприятни последици от вредното въздействие на водите. В рамките на своите компетентности по Закона за водите, кметовете и областните управители е необходимо да предприемат необходимите дейности за осигуряване на безпрепятствено провеждане на високи води и недопускане на наводнения на прилежащи имоти в границите и извън границите на урбанизираните територии, както и на елементи от техническата инфраструктура.

Местните власти е необходимо да информират оперативните звена към Басейновите дирекции за обстановката и възникнали проблеми.

Снимка: Zapadno.com – архив 

Виж също...

Loading...