Разсипници на питейна вода за непитейни нужди в Брезнишко ги грозят налагане на имуществена санкция или глоба до 500 лева

Община Брезник предприе превантивни мерки срещу разпиляването на водните запаси за непитейни нужди чрез заповед. Нарушителите ще бъдат предупреждавани писмено, след което при повторно нарушение ще им се съставят актове, става ясно от заповедта.

По-рано този месец кметът на Брезник издаде заповед, която е във връзка с ограничените водни запаси във водоемите и резервоарите на територията на общината. Чрез документа се забранява разпиляването на питейна вода за непитейни нужди, в това число за миене на автомобили, поливане и други. Разяснителна кампания сред местното население относно спешността на мярката трябва да предприемат кметове, кметски наместници и оправомощените длъжностни лица.

В населените места с въведено режимно водоснабдяване директно ще се пристъпва директно към съставяне на актове за нарушение. Водоизточниците по места трябва да се наблюдават и при необходимост да се предлага въвеждане на воден режим на водоснабдяването.

При неизпълнение на заповедта на виновните лица ще се налага имуществена санкция или глоба в размер до 500 лева, а при повторно извършено нарушение глобата ще е 2 000 лева.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...