Властта одобри промени в Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания

Правителството одобри промени в Методиката за извършване на индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания, съобщиха от правителствената информационна служба.

Допълненията предвиждат при обявена извънредна епидемична обстановка, изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите за лична помощ да не се осъществява чрез личен контакт между социалните работници и хората с увреждания и посещения в дома. За тази цел социалните работници ще продължат при обявена извънредна епидемична обстановка да правят необходимите интервюта с хора с увреждания по телефона или електронната поща.

Измененията целят да продължи процесът по противоепидемичното предпазване и ограничаване на заразата сред гражданите, като същевременно се осигуряват условия да получат необходимата им асистентска подкрепа.

Виж също...

Loading...