Домакинства в Брезник, Кошарево и Неделково ще бъдат анкетирани за проучване, насочено към уязвими групи от населението

Домакинства в общините Брезник и Трън ще бъдат обхванати от анкетно проучване, което ще завърши в края на месец август, съобщиха за Zapadno.com от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Чрез проучването ще бъдат анкетирани домакинства в град Брезник, брезнишкото село Кошарево и трънското село Неделково. За хората, вкючили се в проучването, ще бъдат осигурени подаръци – торбичка, химикал и тефтер. “Ще бъдат обхванати всички членове на домакинствата, включително и децата. Тази анкета трябваше да стартира през март, но заради пандемията я отложихме. Такова изследване досега не е правено. Анкетьорите са снабдени с предпазни средства, така че да не се плашат хората.”, поясни Мая Симеонова от отдел” Статистически изследвания-Перник”.

От Националния статистически институт поясниха, че в периода от 19 май до 31 август 2020 година ще проведе анкетното статистическо изследване сред домакинствата. Проучването е в рамките на проект BGLD-3.001-0001 „Нови подходи за генериране на данни за трудно достижими групи от населението, изложени на риск от нарушаване на техните права“, финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 година (ФМ на ЕИП) по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Изпълнява се в партньорство с Агенцията на Европейския съюз за основни права.

Целта на проекта е да бъдат разработени иновативни методи и подходи за събиране на данни и адаптиране на съответните индикатори, необходими за формулиране и осъществяване на политики, насочени към представители на уязвими групи от населението. Излъчена е извадка от 2 500 гнезда и 15 000 домакинства за страната. Обект на наблюдение са всички лица, членове на обикновените домакинства, попаднали в извадката, поясниха от пресцентъра на Националния статистически институт.

Виж също...

Loading...