За основен ремонт на път в село Ерул, площада в село Туроковци и няколко улици в град Трън се отпускат над 365 000 лева с ДДС

Обществена поръчка за основен ремонт на улици и пътища в община Трън е обявена от трънската общинската администрация. Общата прогнозна стойност е 304 748 лева без ДДС или 365 697 лева и 60 стотинки с ДДС, става ясно от обявление за обществената поръчка.

Поръчката е разделена на две обособени позиции, като първата обхваща основен ремонт на три улици в град Трън. Втората обособена позиция обхваща ремонт на площада в село Туроковци и четвъртокласна пътна мрежа в село Ерул. За ремонт на площада и част от четвъртокласната пътна мрежа са заложени 111 308 лева без ДДС или 133 569 лева и 60 стотинки с включен ДДС.

Улиците в град Трън, които са заложени за ремонт, са „Пролетари“, „Първа“ и “Захари Иванов”. За основния ремонт на тези улици са заложени 191 665 лева без ДДС или 229 998 лева с включен ДДС.

Виж също...

Loading...