Общинското дружество “Водоснабдяване”-Брезник с положителен резултат за 2019 година и печалба от 45 хиляди лева

Годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2019 година на общинските дружества със 100 % общинско участие в капитала им предстои да разгледани от Общински съвет-Брезник на заседание, което ще се проведе на 28 май, научи Zapadno.com.

На предстоящата сесия общинските съветници ще гласуват годишните отчети на общинските дружества “Водоснабдяване”-Брезник и “Брезник фарм”. От годишните отчети, баланси и разпределение на печалбата за 2019 година става ясно, че двете общински дружества са с положителни резултати – печалби.

Печалбата на “Водоснабдяване”-Брезник за миналата година е 45 000 лева. Приходите на дружеството за 2019 година са били 359 000 лева, от които продукцията е 353 000 лева. Разходите са били 314 000 лева, които са разпределени по няколко графи – за персонал, възнаграждения, осигуровки, външни услуги, суровини и материали, разходи за амортизация и други разходи.

Търговското дружество “Брезник фарм” пък е генерирало счетоводна печалба 2 000 лева. Приходите на дружеството за 2019 година са били 358 000 лева, от които 343 000 лева от стоки и 15 000 лева са посочени като “други приходи”. Разходите на дружеството са възлезли на 356 000 лева, които са били разпределени за персонал, възнаграждения, осигуровки, външни услуги и други разходи.

В проекта за дневен ред на заседанието са включени още 9 докладни, които общинските съветници ще разглеждат на 28 май от 10:30 часа в брезнишкото народно читалище “Просвещение-1870”.

Виж също...

Loading...