Нови гори са засадени в област Перник след пролетното залесяване в най-високите горски територии на Югозападно държавно предприятие

Приключи пролетното залесяване и в най-високите горски територии на Югозападното държавно предприятие, разположени на над 1 400 метра надморска височина. Нови 2 106 декара са засадени в областите Благоевград, Кюстендил, Перник и Софийска. В най-южните поделения на предприятието, по поречията на реките Струма и Места, са извършени основно противоерозионни залесявания на близо 700 декара, както и попълване на 1, 2 и 3-годишни горски култури върху 633 декара, съобщиха от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие.

И през 2020 година приоритет са залесяванията, насочени към възстановяване на горски площи, пострадали от пожари, болести и вредители, както и на невъзобновени по естествен начин през последните три години. Общо 1 287 800 семенищни фиданки и 15 796 тополови фиданки са използвани за пролетното залесяване и за попълване на новосъздадените горски култури на площ от 1 727 декара. Предимство се дава на местните широколистни видове – дъб, бук, явор, липа, горскоплодни, които са и медоносни, а от иглолистните – бял бор, черен бор и смърч. На силно ерозирани и бедни терени, извън зони от мрежата “Натура 2000”, е използвана бяла акация за подпомагане на пчеларския сектор.

Над 4,5 милиона лева са предвидени в инвестиционната програма на предприятието за тези основни дейности в горите.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...