Експерти извършиха 6 проверки в Брезнишко и Трънско за готовността на горските структури и властта при възникване на пожари

Експерти от Регионална дирекция по горите-Кюстендил и Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”-Перник са извършили 11 проверки на територията на област Перник за установяване на готовността на горските структури и общини при възникване на пожари. На територията на общините Брезник и Трън експертите са извършили 6 проверки, съобщиха за Zapadno.com от пресценъра на Регионална дирекция по горите-Кюстендил.

Проверена е готовността при възникване на пожари на Общините Брезник и Трън, държавните горски стопанства в същите населени места, общинско предприятие „Трънска гора“, както и Църногорския манастир над брезнишкото село Гигинци. Съгласувани и утвърдени от директора на Регионална дирекция по горите-Кюстендил са годишни планове за защита на горските територии от пожари и план за действие при гасене на горски пожари през 2020 година.

В общините Брезник и Трън е създадена организация за превенция и потушаване на горски пожари. Разполагат с 2 групи доброволни формирования за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Проверените държавни горски стопанства Брезник и Трън, Църногорския манастир и общинско предприятие „Трънска гора“ също разполагат със специализирани групи за гасене на пожари. Противопожарните депа са оборудвани с инвентар, съгласно изискванията. Определена е техниката, която може да се използва за потушаване на големи пожари, поясниха още от пресценъра на Регионална дирекция по горите-Кюстендил.

От началото на годината на територията на общините Брезник и Трън няма регистрирани пожари в горски територии.

Виж също...

Loading...