В Брезник увеличават събираемостта на данъците, но намаляват разходите за инфраструктура в следващите три години

Кметът на Брезник Васил Узунов е внесъл за разглеждане в Общинския съвет докладна записка с бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 година, предаде репортер на Zapadno.

Прогнозата е обичайна практика, изисквана от нормативната уредба, която касае очакванията за постъпленията от местни приходи за общинския бюджет и разходите за местни дейности. Докладната записка предстои да бъде разгледана от съветниците на заседанието им на 28 май 2020 година. Документът показва, че постъпленията за Община Брезник в бюджета за настоящата година са 1 103 700 лева. Очакванията за следващите три години са общият размер на приходите да бъде малко намален до 1 096 200 лева годишно.

В обяснението си кметът уточнява, че се очаква ръст на собствените приходи от местни данъци и такси, както и от неданъчни приходи. Предвиденото завишение се основава на подобряване на събираемостта и подобряване на организацията на данъчно облагаемия процес. Очаква се общинските услуги също да донесат ръст на приходите към местния бюджет, тъй като е отчетена положителната тенденция в развитието и ползването на детските градини, домашния социален патронаж, детската млечна кухня и други.

През 2020 година не се предвижда Община Брезник да има общински дълг. Това уточнение идва след преглед на разходите в следващите години. Между направленията, за които Общината ще плаща повече пари, е предвиденото в законодателната база увеличение на минималната работна заплата. Отделно от възнагражденията и осигуровките на служителите, Общината предвижда издръжката на администрацията да бъде намалена от 1 660 150 лева през 2020 година до 1 152 580 лева през 2023 година. В това число намалени са и разходите за текущи ремонти, които през настоящата година са 754 749 лева. През следващите две години ще се свият наполовина до 339 010 лева, докато през 2023 година ще са близо 100 хиляди повече – 429 910.

Намаляването на разходите за инфраструктурни обекти е още по-съществено. От над 3 милиона лева предвидени в бюджета на Община Брезник за 2020 година, от 2021-ва до 2023-та инфраструктурата ще може да разчита на малко над половин милион лева, а именно – 519 600 лева годишно. В сравнение с изминалата 2019 година все пак това представлява съществен ръст, тъй като отчетените за предходните 12 месеца разходи за инфраструктурни обекти са били 352 468 лева.

Виж също...

Loading...