Анализ в област Перник показва, че обхватът на лечение и профилактика на проблемите с теглото в детска възраст е нисък

През 2018 година Регионална здравна инспекция-Перник разработва и провежда „Програма за интервениране промоция на здраве, профилактика и насочено лечение на болести при откриване на отклонения в биологичните, психосоциални и поведенчески фактори сред деца в област Перник. Скриниг на индекс на телесна маса”. Тя предвижда дейности в рамките на национална програма на хроничните незаразни заболявания и е насочена към децата в детските заведения, съобщиха от Регионална здравна инспекция-Перник.

В рамките на програмата с анкетно проучване са обхванати 1973-ма родители на деца от 3 до 7 години, посещаващи 21 детски градини на територията на област Перник. От децата, обхванати в проучването, 8,2 % са от селата и 93,8 %, от градовете на областта. На въпроса „Кога за последно са измервани и консултирани ръст и тегло на детето от личния лекар?”, 4 % от родителите не са отговорили, а 9,6 % са отговорили преди повече от 1 година. През последната година са консултирани 86,4 % от децата. Този показател е нисък, като се има предвид възрастта на децата и задължителния характер на профилактичните прегледи от общопрактикуващите лекари.

Само 2,7 % от родителите смятат, че детето им има здравословен проблем с теглото, а 1,8 % от тях не са отговорили на въпроса, касаещ теглото на тяхното дете. Според 95,5 % от родителите децата им нямат проблем с теглото. От 53-ма, които смятат, че децата им имат здравословен проблем с теглото, на въпроса, дали са насочени за консултация със специалист, 66% (35-ма родители) не са отговорили, само 20,8 % (11 родители) твърдо са отговорили с „да” и 13,2 % (7 родители) не са насочени. От 11-те деца насочени за консултация във връзка с проблем с теглото, 1 (9,1 %) е консултирано от алерголог, 1 (9,1 %) от гастроентеролог, 1 (9,1 %) от невролог, 1 (9,1 %) от ендокринолог и диетолог и 3 (27,2 %) от диетолог. При 4 от децата (36,4 %) не е посочен специалиста към когото са насочени.

Този резултат показва нисък обхват на лечение и профилактика на проблемите с теглото в детска възраст. Родителите търсят помощ тогава, когато те се задълбочат, станат сериозни и освен теглото засегнат други органи и системи. Особено при затлъстяването, което не се възприема от хората като заболяване, а като резултат от вреден навик на храненето, който с годините, ще се коригира, „израсте”, навременните мерки могат да предотвратят метаболитен синдром, редица сърдечносъдови, ендокринни и други заболявания на възрастните.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...