В детската градина на Брезник очакват между 10 и 14 деца в група, но има възможност за обособяване на подгрупи

Очакваният брой деца в група ще бъде между 10 и 14. В случай на едновременно присъствие на повече от 14 деца от една група в детската градина се предприемат действия за разделянето им в подгрупи чрез обособяване на отделни кътове в рамките на общото помещение или се търси друго подходящо решение. Това става ясно от мерки за организиране на дейностите в детска градина “Брезица” в град Брезник.

Дни преди да бъдат възстановени посещенията в детската градина в Брезник директорът разпространи мерките за организиране на дейностите в детското заведение след възстановяване на приема на деца в условията на COVID-19. Подновяването на посещението на детска градина може да стане само по желание на родителите и с изричното условие, че са запознати и декларират, че ще спазват новите правила за работа на детската градина, за което подписват декларация по образец еднократно при подновяване на посещението на детска градина от детето. Образецът на декларацията е публикуван на сайтовете на детската градина и общинската администрация.

Препоръчително е децата, за които има възможност да се грижи възрастен
да останат вкъщи. Независимо от спазването на определените здравни
изисквания физическите контакти между децата в групата и на децата с учителите и помощник-възпитателите са неизбежни, а това несъмнено носи определен риск за здравето им. Отговорността за решението за посещаване на детската градина остава изцяло за родителите, доколкото към момента няма мярка, която да гарантира напълно безопасността на децата, които посещават детската градина, още повече че физическият контакт при ежедневното и в продължение на часове общуване между децата и с персонала, който се грижи за тях, е неизбежен, става ясно от мерките.

Приемът в детската градина се удължава от 8:30 часа до 9:00 часа, като родителите спазват отстояние на най-малко 2 метра между семействата. Не се допуска влизането на придружителите на децата в сградата на детската градина, като детето се предава на длъжностното лице на водната врата, гласят още част от мерките.

Zapadno.com припомня, че от 1 юни посещенията на деца в детска градина “Брезица” се възобновяват след като бяха преустановени по време на извънредното положение в страната. Децата към филиала в брезнишкото село Ноевци ще трябва да бъдат транспортирани в Брезник от родителите, тъй като звеното към детската градина няма да отваря врати.

Виж също...

Loading...