Жители на Трънско ще заплащат до 42 лева за пространствен кубически метър дърва за огрев

До 34 лева и 65 стотинки без ДДС или 41 лева и 58 стотинки с ДДС ще може да струва един пространствен кубически метър дърва за огрев, които да се предлагат на жители на община Трън. Решението за определяне на тази цена беше прието от Общински съвет-Трън на заседание, което се проведе на 13 май.

С решението общинските съветници определиха горски територии, общинска собственост, начина на предоставяне ползването от тях, началната цена на обектите и количеството дърва за огрев, които могат да закупят физическите лица с постоянен адрес на територията на община Трън. Определена е и началната цена за добив на стояща дървесина на корен, която е в размер на 23 лева без ДДС или 27 лева и 60 стотинки за един плътен кубичен метър. Фирмите, които добиват дървесина в общинските гори, са задължени да продадат дървата за огрев на физически лица с постоянен адрес в община Трън.

Право пък да закупят дърва за огрев от горските територии имат жители на община Трън с постоянен адрес. Дървата за огрев могат да се доставят единствено до постоянния адрес на купувача. Количеството дървесина, което физическите лица с постоянен адрес на територията на община Трън могат да закупят е до 10 пространствени кубически метра на домакинство, става ясно от решението на Общинския съвет.

Виж също...

Loading...