Средната продължителност на живота в област Перник е намаляла до 73,4 години, а жените живеят по-дълго от мъжете

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Перник, изчислена за периода 2017 – 2019 година, е 73,4 години, или с 0,1 години по-малко спрямо предходния период 2016 – 2018 година. Средната продължителност на живота в областта е с 1,5 години по-ниска от средната за страната – 74,9 години, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 69,5 години, докато при жените е с 8,2 години по-висока – 77,7 години. Както при мъжете, така и при жените равнището на показателя за област Перник е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с – 2,0 и 0,8 години.

В периода между 2009 и 2019 година очакваната средна продължителност на предстоящия живот в област Перник е нараснала с 0,8 години. При мъжете увеличението е с 0,8 години, а при жените – с 0,9 години. Най-голяма е била разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2016 – 2018 година – 8,3 години, а най-малка в периода 2011 – 2013 година – 6,7 години в полза на жените.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...