Във Велковци и 7 трънски села са предвидени планирани прекъсвания на електрозахранването в периода 1 – 5 юни

От “ЧЕЗ Разпределение”-България продължават да съобразяват планираните ремонти с нуждите на клиентите си и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 часа и 18:00 часа. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

“ЧЕЗ Разпределение” възстановява в пълен обем реализацията на нови присъединявания, за да изпълни своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 година, за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще свежда неудобствата за клиентите до възможния минимум. Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано. Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало и край съответно от 8:00 часа или от 9:00 часа до 16:00 часа, се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

Община Брезник 

На 01.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 04.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Велковци,  Общ.  Брезник:   Мах. Пали Лула  Къща

Община Трън 

На 01.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Горочевци

На 01.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 02.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 03.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. /   На 05.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Главановци,  Общ.  Трън

На 02.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Слишовци

На 03.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Ярловци

На 04.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Видрар:

На 04.06.2020 г.  /14:00 – 18:00 ч. / –  Лялинци:   I-259 Кв. 13,  УПИ VII-115 Кв. 26,  , УПИ X-244,  Кв. 15, УПИ ІІ-94,  Кв. 25

На 05.06.2020 г.  /13:30 – 18:00 ч. / –  Филиповци

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на “ЧЕЗ Разпределение” в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; електронна поща: klienti@cez-rp.bg; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.

Виж също...

Loading...