През последните 2 седмици повече хора си намират работа отколкото да се регистрират като безработни на трудовата борса

В последните две седмици се наблюдава трайна тенденция повече хора да намират работа на ден отколкото да се регистрират като безработни в Бюрата по труда. В последната седмица от извънредното положение средно по 1 225 души на ден са били устройвани на пазара на труда, а от 25 до 29 май броят им се е увеличил с 26 % – до 1 547 на ден. В същото време дневно се регистрират по средно 1 000 безработни, колкото бяха и преди кризата. Ако тази тенденция се запази и през юни, близо 60 % от безработните ще намерят работа, включително и в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

От 13 март до момента 46 162 души са започнали работа, като почти половината – в преработващата промишленост. Над 20 % са предпочели да се занимават с търговия и ремонт на автомобили. Близо 10 % са станали строители, а 8 % са били наети в държавната и общинска администрация. Освен в тези дейности, безработни са започнали работа и в сферите на транспорта, професионалните дейности и научните изследвания, образованието, селско, горско и рибно стопанство, хотелиерство и ресторантьорство и други.

Виж също...

Loading...