Най-очакваните плащания постъпиха: Родни биопроизводители са подпомогнати с над 35 милиона лева

Държавен фонд „Земеделие“ преведе над 35,6 милиона лева по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. Най-очакваните плащания постъпиха по сметките на 3 177 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично растениевъдство“, „Биологично животновъдство“ и „Биологично пчеларство“ за кампания ‘2019. Плащането е направено в рамките на обявения в началото на тази година индикативен график за директните плащания, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

В направление „Биологично растениевъдство“ субсидии получиха 2 398 стопани, които си разпределят над 29 милиона лева. Фермерите, които отглеждат стадата си по биологичен начин са 41. По банковите им сметки са наредени общо 174 870 лева. Финансова подкрепа от над 6 милиона лева е преведена на 813 биологични пчелари. Ставките, по които се извършва оторизацията на субсидиите, са регламентирани в Наредба № 4 от 24 февруари 2015 година за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година.

Подпомагането по мярката е във вид на годишно компенсаторно плащане за земеделски стопани, които доброволно извършват биологични дейности. 75 % от средствата се осигуряват от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, а останалите 25 % – от националния бюджет.

Тази година Разплащателната агенция за първи път превежда субсидиите по мярка 11 по изградения нов Регистър на биопроизводителите. В отговор на изискванията на регламентите на Европейския съюз, страната ни трябваше да създаде възможно най-пълна база данни за дейността на всички оператори, които извършват биологично производство у нас. Бенефициентите, чиито данни не са въведени в Регистър на биопроизводителите, нямат оторизирани средства за кампания ‘2019.

Виж също...

Loading...