За част от пътната отсечка, която свързва общините Брезник и Сливница се търси фирма, която да изработи доклад за технически проект

Обществена поръчка за изработване на комплексен доклад за оценка на съответствието с основните изисквания към строежите и технически контрол по част „Конструктивна“ за инвестиционни проекти по три обособени позиции обяви Агенция “Пътна инфраструктура”.

В обособените позиции е включена такава, която се касае за част от пътната отсечка на третокласен път 811, който свръзва общините Брезник и Сливница. Дейностите, които са заложени в обществената поръчка, ще обхванат участък, попадащ в община Сливница и ще са за основен ремонт. “Пътят е разделен на четири участъка за строителство. Предмет на Комплексните доклад са участък от километър 9+280 до километър 20+800, който се намира на територията на област София и участък от километър 20+800 до километър 28+250, който почти изцяло попада на територията на област София и малка част на територията на област Перник. Пътят е в много лошо експлоатационно състояние и се нуждае от основен ремонт, реконструкция и рехабилитация на пътната настилка и на пътните съоръжения.”, пише в описанието на обществената поръчка.

Прогнозната стойност на обособената позиция, в която фигурира тези участъци, е 15 200 лева без включен ДДС или 18 240 с ДДС.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...