За земеделските земи в област Перник обявиха пожароопасен сезон, който ще продължи до края на месец ноември

Областна дирекция “Земеделие”-Перник обяви пожароопасен сезон при извършване на дейности в земеделските земи в региона за периода 1 юни – 30 ноември 2020 година, научи Zapadno.com.

Чрез заповедта се забранява се изгарянето на стърнищата и други растителни остатъци от селскостопанската дейност в земеделските земи, съгласно член 6, алинея 1, точка 2 от Закона за опазване на земеделските земи. При извършването на земеделската дейност земеделските стопани са длъжни да спазват разпоредбите на Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 година за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите и Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 година за правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделски земи, да не допускат възникването на пожари и нанасяне щети на земеделски земи, горски територии, земеделска продукция, селскостопански инвентар, техника и сграден фонд.

При осъществяването на дейности в земеделските земи, земеделските стопани са длъжни да използват техника, преминала годишни технически прегледи, изправна и притежаваща технически средства за пожарна безопасност, както и да притежават умения за работа с наличните пожаротехнически средства, гласи още заповедта.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...