За отоплението на Граничното полицейско управление в Трън и пункта му в Стрезимировци ще бъдат отпуснати над 5 000 лева

Обществена поръчка за доставка на дърва за горене за нуждите на Регионална дирекция “Гранична полиция”-Драгоман за отоплителен сезон 2020 – 2021 година обяви Главна дирекция “Гранична полиция” към МВР.

В обособените позиции е включено и поделението на Регионална дирекция “Гранична полиция”-Драгоман в град Трън и граничния полицейски пункт в трънското село Стрезимировци. За доставка/товарене, транспортиране, разтоварване и подреждане на 30 пространствени кубични метра дърва за горене за Граничното полицейско управление в град Трън са предвидени 2 700 лева без включен ДДС или 3 240 лева с ДДС. Доставката, транспортирането, разтоварването и подреждането на 20 пространствени кубични метра дърва за горене за граничния полицейски пункт в село Стрезимировци ще струва не повече от 1 800 лева без включен ДДС или 2 160 лева с ДДС.

Виж също...

Loading...