Общинското дружество “Водоснабдяване”-Брезник трябва да представи нов отчет на общинските съветници

Пред брезнишките общински съветници трябва да бъде представен подробен отчет до 31 май 2020 година трябва да представи общинското дружество “Водоснабдяване”-Брезник, научи Zapadno.com.

На провелата се в края на месец май сесия на Общински съвет-Брезник съветниците приеха годишния отчет, баланси и разпределение на печалбата за 2019 година на общинското дружество “Водоснабдяване”-Брезник. Преди гласуване на точката общинският съветник Ваньо Добринов се е изказал по повод отчета на дружеството, който е към 31 декември 2019 година. Той е направил предложение на следващо заседание на Общински съвет-Брезник да бъде даден подробен отчет от “Водоснабдяване”-Брезник. Предложението му е прието от общинските съветници, пред които дружеството трябва да представи отчет до 31 май тази година, става ясно от протокол на заседанието.

От годишния отчет на “Водоснабдяване”-Брезник става ясно, че печалбата за 2019 година е 45 000 лева. Приходите на дружеството за миналата година са били 359 000 лева, от които продукцията е 353 000 лева. Разходите са били 314 000 лева, които са разпределени по няколко графи – за персонал, възнаграждения, осигуровки, външни услуги, суровини и материали, разходи за амортизация и други разходи.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...