Закритото депо за битови отпадъци на Брезник ще бъде рекултивирано с над 1 милион лева, търси се фирма-изпълнител на дейностите

Над 1 милион лева ще се отпуснат за рекултивация на депотото за твърди битови отпадъци в община Брезник. За дейностите, които предстои да се извършат, е обявена обществена поръчка, научи Zapadno.com.

Фирмата-изпълнител на обществената поръчка трябва да извърши предвидените в техническия проект дейности и строително-монтажни работи за рекултивация и закриване на старото общинско депо, което се намира в местността „Чифлик” в землището на град Брезник. Депото се намира в землището на Брезник на 500 метра от урбанизирана територия и на около 2 километра от града. Територията му е частично оградена с ограда тип мрежа. Налична е бариера и постройка за охрана. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 994 559 лева и 30 стотинки без ДДС или 1 193 471 лева и 16 стотинки с ДДС.

Техническата рекултивация, част от настоящата обществената поръчка ще се финансира със средства от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г.“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Биологичната рекултивация ще се финансира със собствени средства от бюджета на Oбщина Брезник.

Общинската администрация на Брезник е обявила и друга обществена поръчка, която е за организация и управление за дейностите по проекта за закриване и рекултивация на общинското депо. Общата прогнозна стойност на тази поръчка е 48 000 лева без ДДС или 57 600 лева с ДДС.

Закритото депо за битови отпадъци не функционира от няколко години. Битовите отпадъци от общината се транспортират до Регионалното депо в град Перник.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...