Посещенията в музеите в област Перник са намалели с близо 2 % за година, но пък значително са се увеличили изнесените беседи

Към 31 декември 2019 година в област Перник функционират 4 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Движимите културни ценности включени в експозициите на музеите в област Перник са част от националното ни богатство и формират музеен фонд, който се състои от 58,3 хиляди фондови единици. В сравнение с 2018 година техният брой се увеличава с 2,1 %.

Към края на 2019 година броят на цифровизираните фондови единици е 2 517. Общата полезна площ на която са разположени експозициите на музеите в област Перник е 14 313 квадратни метра. Посещенията в музеите през 2019 година са 37,9 хиляди и в сравнение с 2018 година намаляват с 1,6 %. В дните със свободен вход са осъществени 67 % от посещенията в музеите. В сравнение с 2018 година посещенията на чужденци в музеите се увеличават с 50,8 %, а изнесените беседи – с 18,3 %.

Общият персонал на музеите през 2019 година е 44 души, или с 2,2 % повече в сравнение с предходната година.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...