Подаването на вода за 12 брезнишки села ще може да се подобри чрез реконструкция на водопроводи, за която се търси фирма-изпълнител

Обществена поръчка за половин милион лева обяви Община Брезник. В предмета на поръчката са заложени дейности по реконструкция на водопроводи, които водоснабдяват с вода над 10 брезнишки села, научи Zapadno.com.

Предметът на обществената поръчка включва 6 обособени позиции, които са следните: „Реконструкция на довеждащ водопровод от каптаж “Кална бара” до резервоар “Велковци”; „Реконструкция на довеждащ водопровод от облекчителна шахта “Побиеница” до резервоар село Гигинци”; „Реконструкция на довеждащ водопровод от пречиствателна станция “Брезник” до село Бабица”; „Реконструкция на довеждащ водопровод “Секирна-Брезник” – участък “Разсадник”; „Допълнително водоснабдяване на селата Режанци, Ноевци, Сопица и Велковци”; „Допълнително водоснабдяване на село Слаковци”. Общата прогнозна стойност за извършване на дейностите е 444 942 лева и 44 стотинки без включен ДДС или 533 930 лева и 93 стотинки с ДДС.

Дължината на участъка по довеждащия водопровод от каптаж “Кална бара” до резервоар “Велковци”, предвиден за реконструкция по настоящата поръчка, е 500 линейни метра от съществуваща „шахта-калник“ до резервоар. Дължината на участъка по довеждащия водопровод от облекчителна шахта “Побиеница” до резервоара на село Гигинци, предвиден за реконструкция по настоящата поръчка, е 400 линейни метра от точка „въздушник“, след асфалтов път до резервоар. Дължината на участъка от довеждащия водопровод от пречиствателна станция “Брезник” до село Бабица, предвиден за реконструкция по настоящата поръчка, е 300 линейни метра и преминават в землището на град Брезник. Дължината на участъка по довеждащия водопровод “Секирна-Брезник”, предвиден за реконструкция по настоящата поръчка, е 200 линейни метра и също преминават в землището на града. Дължината на участъка за допълнителното водоснабдяване на селата Режанци, Ноевци, Сопица и Велковци, предвиден за реконструкция по настоящата поръчка, е 577 линейни метра и преминават в землището на град Брезник. Дължината на участъка по допълнителното водоснабдяване на Слаковци, предвиден за реконструкция по настоящата поръчка, е 550 линейни метра в селото от участък 695 до участък 728, става ясно от обявление на Община Брезник.

Важно е да се отбележи, че в момента почти всички села в община Брезник се снабдяват с вода от местни водоизточници. Единственото село, което на 100 % черпи вода от питейния язовир за град Брезник е Ноевци. В определени случаи има възможност за снабдяване с вода от питейния язовир на част от селата в общината. Голяма част от дейностите предвидени в обществената поръчка са именно за ремонт на връзки от допълнителното водоснабдяване за някои от селата. От водоснабдителната група „Секирна-Брезник” са водоснабдени селата Долна Секирна, Станьовци, Кошарево, Бегуновци, Гигинци, Непразненци, Ноевци и Велковци, но във всяко населено място има местни водоизточници.

В Брезник пък ударно се ремонтират по-проблемните участъци от водопроводната мрежа на града с цел да се намалят загубите и подобри водоснабдяването на брезничани.

Снимки: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...