Община Трън отпуска до 45 хиляди лева за подмяна на котел за отоплението на детска градина “Ален мак”

Обществена поръчка за доставка и монтаж на водогреен котел за нуждите на детска градина “Ален мак” обяви общинската администрация в Трън.

Предметът на обществената поръчка представлява демонтиране на съществуващ котел с принадлежности, доставка и монтаж на нов стоманен комбиниран водогреен котел за парно отопление с мощност 180 киловата със съответните му принадлежности. Сумата, която администрацията на Трън ще отпусне за подмяната на котела е до 37 500 лева без включен ДДС или 45 000 лева с ДДС, става ясно от обявление на поръчката.

Виж също...

Loading...