Две фирми от Брезник и една от село Сопица ще добиват дървесина в общинските горски територии на Брезнишко

Три фирми са класирани за добив на дървесина от общинските горски територии в община Брезник. Фирмите са класирани на търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, съобщиха от общинската администрация.

За обект в землището на село Горни Романци на първо място е класирана фирма със седалище в град Брезник. Тя е предложила начална цена 3 825 лева с ДДС за прогнозно количество лежаща дървесина в 153 плътни кубически метри. На второ място няма друг кандидат.

За обект в землището на село Долни Романци, където прогнозното количество лежаща дървесина за добиване е 736 плътни кубически метра, е класирана на първо място отново фирма от град Брезник. Фирмата е предложила 13 107 лева с ДДС. На второ място няма друг кандидат.

За обект в землището на Сопица пък е класирана на първо място фирма със седалище в селото. Фирмата е предложила 5 860 лева с ДДС, а прогнозното количество лежаща дървесина е 344 плътни кубически метра. На второ място няма друг кандидат.

Трите фирми са определени като купувачи на стоящата дървесина на корен по обектите, които попадат в общински горски територии.

Виж също...

Loading...