Безработни лица в Брезнишко могат да придобият професионална квалификация по 4 различни професии

157 безработни лица от областта ще бъдат включени в обучения по проекти на социалните партньори, съобщиха за Zapadno.com от дирекция “Бюро по труда”-Перник.

Приоритетно в обучения ще се включват безработни лица до 29 или над 50 години, с ниско образование, без професионална квалификация или с нетърсена на пазара на труда такава, неактивни лица желаещи да работят в това число обезкуражени лица. Към тях ще се прилага комплексен подход, включващ последователно предоставяне на обучения, стажуване и заетост за период от най-малко 3 месеца на първичния пазар на труда или на субсидирани от държавния бюджет работни места. Проектите на социалните партньори, които се изпълняват в област Перник през 2020 година са два.

Единият проект е “Развитие на работната сила” на БСК. Чрез него ще се даде възможност на 117 безработни лица да придобият професионална квалификация по 4 различни професии в общините Перник, Радомир и Брезник, като на част от успешно завършилите ще бъде осигурена заетост по придобитата от обученията професия. Професиите по които ще се провежда обучение са „Оперативен счетоводител“, „Шивач“, „Оператор на компютър“ и „Помощник възпитател“.

Вторият проект е “Просперитет” на ССИ. Той ще даде възможност на 40 безработни лица да преминат обучение по ключова компетентност и професионално обучение по професия „Помощник в строителството“, като на част от успешно завършилите ще бъде осигурена заетост по придобитата от обучението професия.

За обученията могат да кандидатстват и нерегистрирани в “Бюро по труда” лица, които не работят и не учат. Тези лица могат да подадат заявление за включване в обучение, след като се регистрират в дирекция „Бюро по труда” в Перник или във филиалите към нея.

Подробна информация може да получите в дирекция “Бюро по труда”-Перник и филиалите в Радомир, Брезник и Трън.

Виж също...

Loading...