Одит на държавното горско стопанство в Брезник показа, че незаконните сечи са част от миналото

Цяла седмица държавните горски стопанства в София, Земен, Елин Пелин и Брезник, както и ловните стопанства Кричим и Искър, бяха одитирани от холандската фирма Control Union по международния стандарт Forest Stewardship Council (FSC), съобщиха от Горите в Югозападна България.

Одитът показа, че в тези стопанства незаконните сечи са част от миналото, а приоритетът в горскостопанската работа вече е изместен в посока повече прозрачност, съобразяване с интересите на обществото и опазване на биоразнообразието в горите. Отделни пропуски има все още по отношение защитната екипировка на горските работници, поддръжката на горските пътища при дърводобив и изготвянето на техническата документация. Успешното прилагане изискванията на стандарта е най-добрата гаранция, че държавните гори в одитираните стопанства се управляват природосъобразно и в обществен интерес, поясниха от Горите в Югозападна България.

При одита в “Държавно горско стопанство-Брезник” освен проверки на дърводобива беше оценено и качеството на горскостопанските дейности при създаването на нови гори чрез залесяване и отглеждане на фиданките. Вероятно през следващата година ще бъде извършен одит и в “Държавно горско стопанство-Трън”, отбелязаха за Zapadno.com от Горите в Югозападна България.

Виж също...

Loading...