Временни прекъсвания на електрозахранването в Трънско и две брезнишки села са възможни в периода 22 – 26 юни

От “ЧЕЗ Разпределение”-България продължават да съобразяват планираните ремонти с нуждите на клиентите си и след отмяна на извънредното положение. Компанията организира дейността си по начин, който позволява извършване на планирани дейности между 13:30 часа и 18:00 часа. Планът на дружеството предвижда минимални смущения на услугата до пълното отпадане на противоепидемичните мерки и препоръчителните офиси от вкъщи, както и до приключване на учебната година за учениците.

“ЧЕЗ Разпределение” възстановява в пълен обем реализацията на нови присъединявания, за да изпълни своите ангажименти към клиентите, които надлежно са преминали през процедурата по включване на обекти към мрежата. Поетапно компанията възстановява и реализацията на инвестиционната си програма за 2020 година, за да поддържа и развива мрежата по начин, който да гарантира сигурността и качеството на електрозахранването в Западна България и да навакса забавянето в резултат на въведените противоепидемични мерки и последиците от тях. Дружеството приоритизира дейностите си, така че да продължи да изпълнява всички свои лицензионни задължения и да осигури нормалното протичане на процесите в компанията. Нормативните изисквания за подмяна на електромери ще се изпълняват в предварително обявени интервали от време, като ще засягат електрозахранването на клиентите само в рамките на 15 минути. При извънредни ситуации, както и до момента, компанията ще реагира незабавно и ще извършва съответните неотложни ремонти.

При изпълнението на своите ангажименти за поддържане и развитие на мрежата, компанията ще свежда неудобствата за клиентите до възможния минимум. Няма да се прекъсва услугата за болници, институции и администрации с обществена значимост. За датите на матурите електрозахранването на учебните заведения ще бъде гарантирано. Обявеният в графика период за планирано прекъсване на електрозахранването с начало и край съответно от 8:00 часа или от 9:00 часа до 16:00 часа, се отнася за прекъсване в рамките на до 15 минути, свързано с подмяна на електромери или подмяна на електромерни табла, в посочения времеви интервал.

Община Брезник

На 22.06.2020 г. /09:00 – 16:00 ч. / – Велковци, Общ. Брезник: Мах. Пали Лула Къща

На 23.06.2020 г. /09:01 – 16:00 ч. / – с.. Бабица

Община Трън

На 23.06.2020 г. /13:31 – 14:30 ч. / На 24.06.2020 г. /15:30 – 17:00 ч. / – Бераинци:

На 22.06.2020 г. /09:00 – 16:00 ч. / На 23.06.2020 г. /09:00 – 16:00 ч. / На 24.06.2020 г. /09:00 – 16:00 ч. / На 25.06.2020 г. /09:00 – 16:00 ч. / На 26.06.2020 г. /09:00 – 16:00 ч. / – Главановци, Общ. Трън

На 22.06.2020 г. /09:01 – 16:30 ч. / – Докьовци

На 23.06.2020 г. /13:31 – 14:30 ч. / На 24.06.2020 г. /15:30 – 17:00 ч. / – Бохова: УПИ-Хi-148 , Къща, Вила

На 23.06.2020 г. /13:31 – 14:30 ч. / На 24.06.2020 г. /15:30 – 17:00 ч. / – Главановци, Общ. Трън:

На 23.06.2020 г. /13:31 – 14:30 ч. / На 24.06.2020 г. /15:30 – 17:00 ч. / – Джинчовци:

На 23.06.2020 г. /13:31 – 14:30 ч. / На 24.06.2020 г. /15:30 – 17:00 ч. / – Забел: II, Кв. 5 , Къща

На 23.06.2020 г. /13:31 – 14:30 ч. / На 24.06.2020 г. /15:30 – 17:00 ч. / – Зелениград: Общ, Трън , Парцел ІІІ-253, Кв. 40 , УПИ XXXIII – 371кв 20 , Вила

На 23.06.2020 г. /13:31 – 14:30 ч. / На 24.06.2020 г. /15:30 – 17:00 ч. / – Лешниковци: Имот 32, Кв. 5

На 23.06.2020 г. /13:31 – 14:30 ч. / На 24.06.2020 г. /15:30 – 17:00 ч. / – Милославци: УПИ I-22 Кв 61 , УПИ V-71, Кв. 18 , Къща

На 23.06.2020 г. /13:31 – 14:30 ч. / На 24.06.2020 г. /15:30 – 17:00 ч. / – Насалевци: УПИ I – 210, Кв. 32 , Къща

На 23.06.2020 г. /13:31 – 14:30 ч. / На 24.06.2020 г. /15:30 – 17:00 ч. / – Рани Луг: П-Л Ххі-235, Кв. 7 , УПИ Іv-280, Кв. 3 Мах. Пещер , Вила, УПИ 1-41 Кв. 40-Североизт. Част От Къща

На 23.06.2020 г. /13:31 – 14:30 ч. / На 24.06.2020 г. /15:30 – 17:00 ч. / – Реяновци: УПИ Іі-161

На 23.06.2020 г. /13:31 – 14:30 ч. / На 24.06.2020 г. /15:30 – 17:00 ч. / – Слишовци

На 23.06.2020 г. /13:31 – 14:30 ч. / На 24.06.2020 г. /15:30 – 17:00 ч. / – Стрезимировци: 56 , Къща

На 23.06.2020 г. /13:31 – 14:30 ч. / На 24.06.2020 г. /15:30 – 17:00 ч. / – Трън: 8-ми Март 1, Бор 1, Георги Бабичев 23, 5, 6б, 30, 8, 21, 6в, 10, 28, 6а, 36, 34, 26, 3, 40, 6, 4, 42, 25, 9, 38, 64, 70, 72, 68, 69, 58, 65, 45, 67, 66, 71, Граничар 5, 3, 4, 1, 10, 15, 9, 8, 6, 7, 2, Денчо Знеполски 37, 32, 26, 24, 34, 18, 45, 41, 20, 39, 53, 38, 49, 36, 32а, 55, 22, 35, 28, 57, 42, 30, 40, 89, 91, 83, 104, 79, 87, 101, 85, 90, 102, 97, 35, 91. , 96, 100, 77, Газо-Бензиностанция, 74, 90, 66, 56, 71, 82, 61, 50, 64, 46, 52, 59, 70, 78, 60, 54, 62, 84, 68, 67, 63, 74, 48, 44, 65, 80, 72, Десета 1, Мах. Горно Баринци Параклис, 36, Мах. Кошарите 8, 6, 5, 15, 4, Къща, Махала Кошаре 3, Мурговица 6, 24, До Бл. 7, 10, 11, 7, 2, 19, 3, 11, 9, 10, 6, 4, 27, 4, 9, 26, 21, 17, 5, 2, 12, 8, 28, Фургон, 3, 1, 1, 23, 5, Нов Живот 1, 5, 3, Руй 16, 8, 12, 18, 2, 23, 20, 15, 13, 9, 7, 11, 10, 6, 23, Света Троица 13, 11, 7, 10, Стефан Рангелов 7, 25, 17, 4, 32, 3, 24, 14, 23, 11, 19, 16, 1, 21, 27, 2, 31, 28, 40, 20, 22, 29, Кв. Власина

На 23.06.2020 г. /13:31 – 14:30 ч. / На 24.06.2020 г. /15:30 – 17:00 ч. / – Туроковци:

На 23.06.2020 г. /13:31 – 14:30 ч. / На 24.06.2020 г. /15:30 – 17:00 ч. / – Цегриловци: ПИ 197 , Временно Захранване На Жил. Сграда

На 23.06.2020 г. /13:31 – 14:30 ч. / На 24.06.2020 г. /15:30 – 17:00 ч. / – Ярловци

Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на “ЧЕЗ Разпределение” в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafici/grafik-na-planirani-remonti/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време за възстановяване му. Сигнали за липса или нарушено качество на електрозахранването може да се подават на информационна линия 0 700 10 010; електронна поща: klienti@cez-rp.bg; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството www.cez-rp.bg.

Виж също...

Loading...