Над 1 100 работници и служители в област Перник запазиха работата си чрез мярката 60/40

1 151 работници и служители от областта запазиха работните си места от старта на мярката 60/40, съобщиха за Zapadno.com от дирекция “Бюро по труда”-Перник.

От 31 март Агенцията по заетостта откри процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на компенсации по реда на член 1 от Постановление № 55 от 30 март 2020 година за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март тази година.

Към днешна дата 153 работодатели са кандидатствали за 1 151 служители. Част от тези работодатели са преустановили работа въз основа на заповед на държавен орган, кандидатстващи за компенсации по реда на член 1, алинея 1 от Постановление на Министерски съвет № 55 от 30 март 2020 година (например на основание заповед № ЗД-01-124 от 13 март 2020 година на министъра на здравеопазването), посочени в приложението към Постановлението – Списък на икономически дейности по член 2, алинея 1 точка 2 съгласно класификацията на икономическите дейности (КИД -2008). Друга част от работодателите, кандидатствали по мярката, са преустановили работа на основание член 120в, алинея 1 от Кодекса по труда, кандидатстващи за компенсации по реда на член 1, алинея 2 от Постановление на Министерски съвет № 55 от 30 март 2020 година. Сред работодателите има и такива, които са установили непълно работно време по реда на член 138а, алинея 2 от Кодекса по труда, кандидатстващи за компенсации по реда на член 1, алинея 3 от Постановление на Министерски съвет № 55 от 30 март 2020 година, поясниха от дирекция “Бюро по труда”-Перник.

Документи, удостоверяващи намаляване на приходите от продажби с не по-малко от 20 % през месеца, предхождащ месеца на подаване на заявлението за изплащане на компенсации спрямо същия месец на предходната година, а за фирми, учредени след 1 март 2019 година спрямо усреднените приходи за месец януари и февруари на 2020 година.

Без определяне на краен срок, Агенцията по заетостта продължава да приема заявления и документи за изплащане на компенсации по реда на Постановление на Министерски съвет № 55 от 30 март 2020 година, като припомня, че те се подават към Дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването. Препоръчително е документите да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване, подписани с квалифициран електронен подпис, чрез лицензиран пощенски оператор, а при невъзможност за ползване на тези два начина – чрез посещение в “Бюро по труда”.

Виж също...

Loading...