Над 25 700 безработни лица са започнали работа през месец май чрез посредничеството на Агенцията по заетостта

През месец май, след изтичане на обявеното извънредно положение, броят на започналите работа безработни лица рязко нарасна – от 1 124 лица среднодневно за седмицата преди 13 май – на 1 634 лица среднодневно през последната седмица на месеца (ръст с 45,4 %), съобщиха от пресцентъра на Агенция по заетостта.

Така, общият брой постъпили на работа безработни достигна в края на месеца 25 709, като 93,9 % от тях са устроени в реалната икономика. Други 252 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също чрез бюрата по труда са намерили своето ново работно място през май. По данни на Агенцията по заетостта сравнението с месец май 2019 година пък отчита ръст на започналите работа безработни през тази година с 25,2 %. Този ръст се дължи преди всичко на устроените на първичния пазар. Според статистиката на Агенцията най-много са започналите работа на първичния пазар през месеца в секторите хотелиерство и ресторантьорство – 25,8 %, преработваща промишленост – 17 %, търговия, ремонт на автомобили и така нататък – 13,5 %, селско, горско и рибно стопанство – 8,4 %, строителство – 6,8 %, транспорт, складиране и пощи – 3 % и други. През месец май Агенция по заетостта отчита брой на регистрираните безработни в бюрата 295 453, като спрямо април те са с 2 643 повече или наблюдаваме лек ръст от 0,9 %. Увеличение се наблюдава и спрямо същия месец на 2019 година, което е с 68,4 % или с 120 054 лица.

Равнището на регистрирана безработица в страната през май е 9 %. Сравнението на месечна база показва увеличение от 0,1 процентни пункта, а на годишна база увеличението е с 3,7 процентни пункта. За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през май са се регистрирали нови 31 672 безработни лица. Освен тях, други нови 362 души от групите на търсещите работа заети, учащи, и пенсионери, също са се регистрирали в Агенцията по заетостта. Повече от 1 600 са активираните за търсене на работа в бюрата по труда чрез дистанционните услуги на Агенцията само през месец май. Въпреки ограниченията на извънредното положение и извънредната епидемиологична обстановка в страната, продължава разнообразяването на инструментариума за привличане и по-бързо устройване на пазара на труда на неактивни лица, тоест неработещи, неучещи и нетърсещи работа или обучение лица, с фокус към младите хора. Работа на субсидирани работни места са започнали 1 573 лица от рисковите групи – 1 186 по програми и мерки за обучение и заетост и 387 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през май са 15 034, като 83,3 % от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (26,3 %), хотелиерство и ресторантьорство (19,5 %), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (11,6 %) държавно управление (7,5 %), селско, горско и рибно стопанство (7,1 %), и строителство (5,4 %). Най-търсените професии през този месец са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и други); квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия; работници в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта; машинни оператори на стационарни машини и съоръжения; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; работници в селско, горско и рибно стопанство; продавачи; водачи на моторни превозни средства и подвижни съоръжения; персонал, полагащ грижи за хората; персонал, осигуряващ защита и сигурност и други.

Виж също...

Loading...