Над 4 000 български студенти в първи курс ще бъдат освободени от такси заради очакван най-висок бъдещ недостиг на пазара на труда

Министерският съвет одобри освобождаването от такси на студенти първокурсници, приети през учебната 2020/2021 година в професионални направления и защитени специалности с очакван най-висок бъдещ недостиг на пазара на труда. Списъкът на професионални направления и защитени специалности ще обхване 4 476 студенти в първи курс на предстоящата академична година, в това число 3 883 студенти в редовна и 593 в задочна форма на обучение, съобщиха от пресцентъра на Министерство на образованието и науката.

Политиката на държавата е насочена към ограничаване разрастването на неефективните професионални направления и специалности и стимулиране на висше образование, което да отговори на изискванията и потребностите на реалната икономика и пазара на труда. Освобождаването от заплащане на такси за обучение ще допринесе за това да бъдат подготвени висококвалифицирани специалисти за целите на икономическото и общественото развитие на страната.

Виж също...

Loading...