Близо 98 % от жилищата в област Перник са частна собственост, а само 2,4 % са държавна или общинска

Към 31 декември 2019 година 66 % от всички жилища в област Перник се намират в едноетажни и двуетажни сгради. Относителният дял на жилищата в шест и повече етажни сгради е 21,9 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Преобладаващата част от жилищата 93 997 (97,6 %) е частна, а само 2 281 жилища (2,4 %) са държавна или общинска собственост. Над една трета от жилищата в област Перник (33 871) имат висока степен на благоустроеност – освен електричество, водопровод и канализация, имат изградена инсталация за отопление. Само 0,4 % от жилищата в областта нямат електричество, водопровод и канализация.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...