Местната власт в Трън получава над 50 хиляди лева за оптимизиране на вътрешната структура на персонала в системата на предучилищното и училищното образование

Над 51 000 лева ще получи Община Трън за първи транш на 2020 година по национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. Средствата са одобрение с Постановление на Министерски съвет от 26 юни, научи Zapadno.com.

Сумата е в размер на 51 430 лева и ще бъде предоставена по бюджета на Общината в Трън за 2020 година. Средствата са предназначени за националната програма “Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. Целта на програмата е повишаване ефективността на публичните разходи за образование чрез оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование, както и повишаване на привлекателността на учителската професия. Администрацията в Трън ще получи и други 252 лева, които са за възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти, работещи в детската градина в системата на предучилищното и училищното образование.

Допълнителните трансфери се предоставят по бюджета на Общината от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 година, става ясно от Постановлението на правителството.

Виж също...

Loading...