Режат гори в Ерул, Велиново, Милкьовци и Кожинци срещу 23 лева без ДДС за един плътен кубичен метър дървесина

Общински съвет-Трън взе решение във връзка с определяне на горски територии, които са общинска собственост, начина на предоставяне ползването от тях, началната цена на обектите и количеството дърва за огрев, които могат да закупят физическите лица с постоянен адрес на територията на общината. Решението е взето с 10 гласа “за” на провелата се през изминалата седмица сесия, съобщават от Общинския съвет.

Определените горски територии, в които да се осъществи добив на дърва за огрев за жители с постоянен адрес в община Трън, чрез продажба на стояща дървесина на корен, се намират в землищата на селата Ерул, Кожинци, Велиново, Милкьовци и Парамун. С приемането на докладната е определена и началната цена за добив на стояща дървесина на корен, която е в размер на 23 лева без ДДС за един плътен кубичен метър.

Дървесината ще бъде добивана от изпълнители, които ще бъдат определяни чрез търг. Фирмите, които ще добиват дървата за огрев се задължават да ги продават на физическите лица с постоянен адрес на територията на община Трън на цена не по висока от 34 лева и 65 стотинки без ДДС за един пространствен кубически метър. Дървата за огрев могат да се доставят единствено до постоянния адрес на купувача, като максималното количество е до 10 пространствени кубически мера на домакинство.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...