Съдът в град Трън се помещава в най-старата съдебна палата в област Перник, която е изградена преди 74 години

Историята на съдилището в град Трън е сред най-старите от съдебните институции в България. Съдът е създаден през месец юни 1879 година и през 2019 година отбелязва 140-годишен юбилей. Друг интересен факт за съда в пограничната община е, че той се помещава в най-старата съдебна палата в област Перник, става ясно от годишен отчетен доклад.

Районен съд-Трън се помещава в най-старата съдебна палата в региона на Окръжен съд-Перник, която е построена през 1946 година върху парцел, дарен от Община Трън на Министерство на правосъдието за Съдебна палата. С акт за държавна собственост на областния управител на област Перник, цялата сграда е актувана като публична държавна собственост през 2010 година. Съгласно промените на Закона за съдебната власт от 2016 година, собствеността премина от Министерство на правосъдието на Висшия съдебен съвет.

През предходния отчетен период, редица течове и проблеми в тръбната мрежа на отоплителната инсталация и отводнителната система на покрива на Съдебна палата, доведоха до необходимостта от извършване спешни действия по цялостна подмяна на изградената тръбна мрежа на отоплителна инсталация и подмяна на водоотвеждащата система на покрива на съда. И двете дейности са доведени до положителен краен резултат. Към настоящия момент няма течове в отоплителната система. Също така се реши проблемът с отвеждането на водата, чрез цялостната подмяна на системата на покрива. През предходния отчетен период е извършен анализ на състоянието на дограмата на Съдебна палата, в помещения и коридори, където не е подменена и се отправиха искания до Висшия съдебен съвет. Също така с оглед постигане на по-висока енергийна ефективност, е подменена част от остарялата, дървена дограмата на сградата на съда и поставихме алуминиева дограма, става ясно от годишния доклад на Районния съд в Трън.

Сред целите на ръководството на съда за 2020 година е обновяване на фасадата на сградата, чрез ремонт на компрометирани участъци и цялостно пребоядисване на фасадата.

Виж също...

Loading...