Гори в Трънско са се обогатили с над 6 000 хектара иглолистни култури за един век

За век над 6 000 хектара иглолистни култури са залесени в Трънско, показват данните на “Държавно горско стопанство-Трън”.

В края на 19 век територията на община Трън е била крайно обезлесена и силно ероризана вследствие множеството порои, образувани от проливните дъждове. Първият лесовъд в Трънска околия е Яким Тошков, по чието предложение е създадено стопанството. За един век с много труд са създадени множество противоерозионни съоръжения и над 6 000 хектара иглолистни култури, благодарение на които днес я има красивата трънска природа, е записано в книгата албум на Югозападно държавно предприятие.

Яким Тошков е роден на 25 ноември 1877 година в град Трън. Завършва образованието си в Писек-Чехия, а през 1898 година започва работата си като лесничей в Хасково. От 1909 година до 1914 година работи в Трън заедно с Цоньо Иванов. За 20 година професионален път е преместван 20 пъти и уволняван 6 пъти. Житейският си път свършва на 3 ноември 1921 година. По данни на Яким Тошков горите в Трънско са били общо 350 000 декара. От тях 200 000 декара – частни, 120 000 декара – общински и 40 000 декара – държавни.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...