Над 1 милион земеделски парцели ще бъдат проверени чрез кръстосани проверки, които стартираха

От Държавен фонд „Земеделие“ уведомяват всички кандидати за подпомагане по схемите и мерките на директните плащания, че от вчера започнаха кръстосаните проверки на подадените заявления за подпомагане за Кампания 2020, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

В кръстосаните проверки се включват всички заявления на земеделски стопани, които са кандидатствали за подпомагане по схемите и мерките за директни плащания. Ще бъдат проверени 1 165 445 земеделски парцела с обща площ 3 883 691 хектара. Те са декларирани от 62 451 кандидати по схемите и мерките за площ. Подадените заявления по всички схеми и мерки за Кампания 2020 са общо 102 808.

Проверките представляват геопространствено сравнение на декларираните от кандидатите площи и наличните данни в специализираните регистри на Интегрираната система за администриране и контрол.

Припомняме, че кандидатите не могат да оттеглят вече подадените си заявления в периода на извършване на кръстосаните проверки. Това е записано в член 14, алинея 7 от Наредба 5 от 27 февруари 2009 година за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания.

Виж също...

Loading...