Енергопотреблението за осветление на улици и площади в Трънско е намаляло за последните няколко години

Населените места от община Трън са електрифицирани. В по-голямата си част, уличното осветление е с енергоспестяващи лампи с оглед подобряване на енергийната ефективност на осветителните инсталации. Това става ясно от краткосрочната програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива 2020 – 2023 година на Община Трън.

В документа е разписано още, че Общината възнамерява да продължи с реконструкцията и модернизацията на системата за улично осветление. Впечатление прави, че за последните няколко години енергопотреблението за осветление на улици и площади на територията на общината е намаляло. През 2017 година енергопотреблението за осветление на улици и площади е било 612 994 киловатчаса, а през следващата 2018 година вече е 450 828 киловатчаса. Понижението на енергопотреблението продължава и през изминалата 2019 година, когато е било 400 692 киловатчаса.

Виж също...

Loading...