Общинските сгради в Брезнишко са потребили над 730 хиляди мегаватчаса електроенергия за няколко години

Малко над 730 000 мегаватчаса електроенергия са потребили общинските сгради на територията на община Брезник. Тази статистика е записана в Програмата за енергийна ефективност на община Брезник за периода 2020 – 2023 година, която беше приета от Общинския съвет на заседание в началото на месеца, предаде репортер на Zapadno.com.

Общо 734 229 мегаватчаса е потреблението на общинските сгради в периода 2016 – 2018 година. През 2016 година сградите са потребили 235 199 мегаватчаса енергия, а през следващата 2017 година потреблението се е увеличило на 241 126 мегаватчаса. През 2018 година потреблението на електроенергия от общинските сгради вече е 257 904 мегаватчаса. Значителен спад се наблюдава през 2019 година, когато потреблението вече е 2 180 мегаватчаса, показва статистиката в стратегическия документ на Община Брезник.

Сградният фонд на територията на община Брезник е съставен от 39 сгради, които са разпределени в общинския център и малките населени места. Повечето от сградите представляват кметства и читалища. Снабдяването с електрическа енергия в община Брезник се осъществява посредством електроенергийната система на страната, като електропреносната и електроразпределителна мрежа и съоръженията към нея се стопанисват, поддържат и реконструират от „ЧЕЗ България” ЕАД.

Виж също...

Loading...