В малки населени места на общините Брезник и Трън са възможни прекъсвания на електрозахранването в периода 13 – 17 юли

“ЧЕЗ Разпределение” осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 13 – 17 юли, включително:

Община Брезник

На 14.07.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Арзан: Рангелова Махала

На 13.07.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 15.07.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Бабица: С.Бабица

На 14.07.2020 г. /09:01 – 13:00 ч.; 09:01 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Глоговица

На 14.07.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ На 15.07.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ На 16.07.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ На 17.07.2020 г. /09:01 – 16:30 ч./ – Долна Секирна

На 14.07.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Конска: Iv-310, 311 , Местност Райкова Страна

На 14.07.2020 г. /09:01 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Лялинци: I-259 Кв.13 , УПИ VII-115 Кв.26 , Вила, Къща, УПИ X-244, Кв.15, УПИ Іі-94, Кв. 25 На 14.07.2020 г. /09:01 – 13:00 ч.; 09:01 – 10:00 ч.; 13:00 – 14:00 ч./ – Трън: Имот 000697 Стопански Двор , Мах.Ахчийски Кошари , Мах.Кошарите 7, 9, 2, 13, 6, 8

Община Трън

На 15.07.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 17.07.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Бераинци: Вила
На 13.07.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 14.07.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 15.07.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 16.07.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ На 17.07.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Главановци, Общ. Трън: Вила, Къща
На 13.07.2020 г. /09:30 – 16:30 ч./ На 14.07.2020 г. /09:30 – 16:30 ч./ На 15.07.2020 г. /09:30 – 16:30 ч./ – част от село Пенкьовци На 16.07.2020 г. /09:00 – 16:30 ч./ – Стрезимировци: 56 , Къща

Виж също...

Loading...