Държавното горско стопанство в Трън ще отпусне близо 7 хиляди лева за доставка на електроенергия

“Държавно горско стопанство-Трън” обяви обществена поръчка за доставка на електрическа енергия и координиране на балансираща група за нуждите на териториалното поделение.

Срокът на изпълнение на поръчката е 36 месеца, считано от датата на регистрация на първия регистриран график. Електроенергията ще се доставя за нуждите на административната сграда на горското стопанство в Трън и горския разсадник “Блато”. Прогнозната стойност на поръчката е 5 700 лева без ДДС или 6 840 лева с включен ДДС.

Виж също...

Loading...