Магистратите и служителите от Окръжна прокуратура-Перник с декларация за спазване на принципа на разделение на властите и правовата държава

Магистратите и служителите към Окръжна прокуратура-Перник излязоха с декларация, чрез която заявяват открито принципната си позиция за спазване на принципа на разделение на властите и правовата държава, като основополагащ за демократичността в едно общество, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Декларацията излиза на фона на масовите протести в страната през последните няколко дни. “За да може държавата да функционира нормално, законодателната, изпълнителната и съдебната власти, като проява на единната държавна власт, трябва да са независими една от друга, взаимно да се възпират и контролират, и в същото време да си сътрудничат и да се уравновесяват. Българската конституция категорично определя мястото на прокуратурата в единната система на държавната власт и то е в съдебната система. Именно това, определено от законодателя място, е основен гарант , за нейната независимост. Всякакви опити за нерегламентирано влияние във функциите на ПРБ са недопустими и ние остро се противопоставяме на това.”, гласи още декларацията от магистратите и служителите от Окръжна прокуратура-Перник.

Виж също...

Loading...