Община Трън се включва в хайките срещу погазване на забраните, свързани със заповедите на здравния министър

Със своя заповед кметът на Община Трън определи служител от администрацията, който да участва в съвместни проверки.

Заповедта е от 10 юли и е във връзка с проверки между служители на Районното управление в Трън, представители на Регионална здравна инспекция-Перник, Областна дирекция по безопасност на храните-Перник и Инспекция по труда-Перник. Проверките ще бъдат извършвани, за да се констатира дали въведените със заповеди на министъра на здравеопазването забрани се спазват. При констатирани нарушения на въведените забрани ще трябва да се уведомят компетентните органи.

По време на проверките Община Трън ще бъде представлявана от старши специалист към администрацията, става ясно от заповедта.

Виж също...

Loading...