Кандидатите за директор на училището в Брезник са четири дами, които трябва да се явят на писмен изпит

Четири дами са претендентите за длъжността “директор” на средно училище “Васил Левски” в град Брезник, съобщиха от Регионално управление на образованието-Перник.

Кандидатите са допуснати до конкурса, който Регионалното управление на образованието провежда за няколко училища в областта. Специална комисия е допуснала четири дами, които желаят да заемат директорския пост в брезнишкото учебно заведение. Впечатление прави, че сред тях не е настоящият директор на училището Емилия Вълова. Няма недопуснати до конкурса кандидати.

На 27 юли предстои да се проведе писмен изпит с допуснатите кандидати в учебния корпус на сградата на професионалната гимназия по облекло и туризъм „Св. Иван Рилски“ в град Перник. Кандидатите трябва да се явят в 9:30 часа на посоченото място и е необходимо да носят със себе си документ за самоличност, син химикал и лични предпазни средства.

Конкурсът ще се проведе на три етапа, а документи за участие се подаваха до 13 юли. Сред изискванията към кандидатите бяха да имат не по-малко от 5 години учителски стаж и да притежават диплома за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ в съответното на длъжността професионално направление.

Виж също...

Loading...