Работодателите могат да кандидатстват по програма за заетост на хората с увреждания, максималната субсидия е 10 хиляди лева

Агенцията за хората с увреждания започва да набира проекти по националната програма за заетост на хората с увреждания от 13 юли. Основната цел на програмата е да насърчи и подпомогне работодателите при създаването на работни места за хора с трайни увреждания и повишаването на техните знания и умения, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

Кандидатите могат да получат до 10 000 лева субсидия за осигуряване на достъп за хора с увреждания до съществуващи или новоразкрити работни места. Същата сума е предвидена и за финансиране на проекти за приспособяване на съществуващи работни места за хора с увреждания и за оборудване на нови, съответстващи на характера на тяхното заболяване. За квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст субсидията е до 1 000 лева на лице с трайно увреждане.

Конкурсната документация може да се намери на интернет страницата на Агенцията за хората с увреждания на следния линк: https://ahu.mlsp.government.bg/portal/page/83. Крайният срок за подаване на проекти е 17:30 часа на 17 август 2020 година.

Виж също...

Loading...