Работодатели могат отново да се възползват от държавна помощ за запазване на работните си места по мярката 60/40

Агенцията по заетостта стартира процедура за кандидатстване на работодатели за изплащане на средства за запазване на заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година, и извънредната епидемична обстановка, обявена с решение и удължена от Министерския съвет. С това продължава подкрепата, аналогична на предоставяната по придобилата публичност мярка 60/40 по реда на предишен правителствен документ, чието действие приключи на 30 юни 2020 година, съобщиха от пресцентъра на Агенция по заетостта.

Регламентираната подкрепа е отново в размер на 60 % от осигурителния доход на работниците и служителите, но вече за месец май и ще се предоставя за период до 3 месеца, считано от 1-ви юли до 30-ти септември 2020 година. На електронния сайт на Агенцията по заетостта, в рубрика „Финансови стимули за запазване на заетостта” са публикувани образците на документи, информация за работодателите, процедура за кандидатстване, съдържаща условията, изискванията, реда и начина за кандидатстване.

Обръщаме внимание, че съгласно член 5, алинея 1 от Постановление № 151 от 3 юли 2020 година на Министерски съвет заявлението и документите за изплащане на средства по реда на Постановлението следва да се подават към дирекция „Бюро по труда”, обслужваща територията по мястото на работа на работниците и служителите, независимо от начина на подаването им! В случай на повече обекти в различни населени места, работодателите могат да подадат едно общо заявление за работниците и служителитe от всички обекти в една дирекция „Бюро по труда”, на чиято територия се намира поне един обект на работа. Документите могат да се подават по електронен път чрез Системата за сигурно електронно връчване или чрез лицензиран пощенски оператор, както и на място в съответната дирекция „Бюро по труда”.

Дирекция „Бюро по труда”-Перник, както и всички останали териториални поделения на Агенцията по заетостта в страната са на разположение за въпроси и допълнителна информация на кандидати, запознали се с публикуваните документи за кандидатстване по Постановление № 151 от 3 юли 2020 година на Министерски съвет за изплащане на средства за запазване заетостта на работници и служители след периода на извънредното положение, допълниха от дирекцията за област Перник.

Виж също...

Loading...