За военни паметници в Брезнишко и Трънско се отпускат допълнителни пари от държавата

Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на Общините за 2020 година за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници, съобщиха от правителствената информационна служба.

Съгласно член 3, алинея 2 от Закона за военните паметници военните паметници са публична общинска собственост с изключение на паметниците, определени от министъра на отбраната, съгласувано с министъра на културата за публична държавна собственост. Задължение на държавата и Общините е да полагат грижи за военните паметници на територията на страната и в чужбина, а съгласно член 11 от Закона за военните паметници военните паметници органите на изпълнителната власт и органите на местното самоуправление са длъжни да опазват предоставените им военни паметници.

В изпълнение на разпоредбите на закона ежегодно десетки общини изпращат до Областните комисии „Военни паметници“ или до Министерството на отбраната своите предложения за ремонт и възстановяване на военни паметници в лошо състояние, както и за изграждане на нови. След разглеждане на многобройните предложения от компетентната дирекция в Министерството на отбраната беше изготвен списък по Общини с военни паметници, които се нуждаят от спешен ремонт и възстановяване или предстои да бъдат изградени или завършени.

Средствата, в размер на 300 000 лева, ще бъдат разпределени между Общини в страната, сред които и тези в Брезник и Трън.

Виж също...

Loading...