С 30 лева повече ще е помощта за отопление през зимния сезон, заявления се подават до края на месец октомври

Близо 500 лева целева помощ за отопление ще получат нуждаещите се за идния зимен сезон, като размерът й беше увеличен с 30 лева спрямо миналата година. Тя се отпуска за пет месеца – 1 ноември до 31 март, съобщиха от пресцентъра на Агенция за социално подпомагане.

Заявления се подават до 31 октомври в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес, чрез персонален идентификационен код или електронен подпис в Системата за сигурно електронно връчване, както и по пощата. Всеки желаещ да кандидатства може да получи необходимите документи за попълване на място в дирекциите „Социално подпомагане“ или да ги изтегли от страницата на Агенцията за социално подпомагане на адрес: https://asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti.

При разглеждането на заявленията се взима предвид дали човекът е с увреждане, дали има деца и други. Средномесечният доход за последните шест месеца на кандидатите трябва да бъде по-нисък или равен на коефициент, базиран на възрастта и семейното им положение. Увеличението на пенсиите от 1 юли 2020 година с 6,7 % няма да се отрази на правото на достъп до този вид помощ.

До момента заявления за получаването й са подали 76 138 души. Първите одобрени заявления през юли 2020 година ще бъдат изплатени след 15 август. През предходния отоплителен сезон 2019 – 2020 година са издадени 252 616 заповеди за отпускане на целева помощ за отопление на лица и семейства.

Виж също...

Loading...