В подкрепа за хората с ниски доходи и от уязвими групи: Удължава се програмата „Топъл обяд у дома“

Срокът на целевата програма „Топъл обяд у дома“ в условията на извънредна ситуация“ се удължава, като за целта по бюджета на Министерството на труда и социалната политика са отпуснати допълнителни 9 милиона лева. Всички Общини, чиито договори по програмата не са приключили, трябва до 24 юли 2020 година да заявят пред Агенцията за социално подпомагане желанието си за удължаване на дейностите по тях за допълнителен срок – до 31 август 2020 година. Възможност за кандидатстване за предоставяне на топъл обяд до края на месец август имат и Общините, които са участвали в програмата, но към момента договорите им са приключили. Срокът за кандидатстване за тях е 23 – 29 юли 2020 година, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

Предвижда се и втори етап на кандидатстване, по който Общините и районите на Общини ще могат да заявят осигуряване на услугата до края на годината. От началото на май 2020 година до момента по тази целева програма Общините всеки работен ден доставят всеки работен ден топъл обяд до домовете на близо 29 000 потребители. Със супа, основно ястие и хляб и поне веднъж седмично десерт се подкрепят хора с ниски доходи за периода, в който са поставени под задължителна карантина, както и лица от различни уязвими групи, които не могат да си осигурят сами или чрез близки и роднини своите ежедневни потребности от храна.

Целевата програма „Осигуряване на топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация“ беше разработена в резултат на усилията на Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане, за да не се допусне прекратяване на подкрепата за най-нуждаещите се с топъл обяд в тежката ситуация, предизвикана от разпространението на коронавируса. Чрез нея беше надградена Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-уязвимите лица. Договорите за предоставяне на топъл обяд по нея приключиха в края на месец април.

Виж също...

Loading...