Жителите на Трънско, които желаят да закупят дърва за огрев от общинските гори, ще плащат директно на доставчиците

Три са фирмите, които доставят дърва за огрев от общинските горски територии в Трънско. Тази година жителите на общината, които желаят да си закупят дърва, ще трябва да заплащат дължимите суми директно към фирмите, става ясно от съобщение на общинското предприятие “Трънска гора”.

Трите фирми са разпределени да обслужват жителите на населените места в пограничната община. Заплащането на дървата ще се осъществява директно към фирмите по предоставени списъци на желаещите по населени места.

Право да закупят дърва за огрев от общинските горски територии имат жители на община Трън с постоянен адрес. Дървата за огрев могат да се доставят единствено до постоянния адрес на купувача. Количеството дървесина, което физическите лица с постоянен адрес на територията на община Трън могат да закупят е до 10 пространствени кубически метра на домакинство.

Виж също...

Loading...